Интервю с инж. Венцислав Кръстев, управител на компанията, за сп. Noblesse Oblige, публикувано на 21 юни 2019 г.
Онлайн изданието можете да разгледате тук.


   Близо 19 години Вашата компания се занимава с недвижими имоти и строителство, каква е равносметката до момента? 

   Историята на строително-инвестиционното дружество, стоящо зад бранда „Артстрой“, започва през 2000-та година като малка строителна фирма „Артстрой   1“ ЕООД. Преминала през икономическата криза и редица промени,  дружеството продължава да се развива и се преобразува в акционерно дружество „Артстрой Груп“. Към момента управлява компании в сектора на жилищните имоти и офиси. Дейността е свързана с покупка на земя, създаване на проекти за изграждане, строителство, продажба, цялостно интериорно проектиране, управление на продадените имоти. Дружеството управлява цялостен затворен цикъл от процеси. 

   Нашата равносметка за тези години е, че изградихме 4 специализирани компании с над 150 професионалисти, работещи в 10 офиса в Бургас и София. Развиваме корпоративен модел на управление и активно насочваме ресурси към международните пазари.


Какви са тенденциите за развитие във Вашия бранш и какви са ней-често срещаните проблеми в работата ви? 

   Тенденциите в жилищното строителство са насочени към рекреационни изживявания и места с повече удобства, зелени площи, релакс зони. Жилищата ни са „интелигентни“ пространства, „интернет нещата“ са навлезли в нашия дом, свързват се с устройства, позволяващи дистанционно управление и наблюдение. 

   И така, информираността и изискванията на възложителите все повече се увеличават, а специалистите, които да изпълнят тези очаквания, все повече намаляват. Това е най-срещаният проблем. 

 Трудности са „сивият сектор“, създаващ порочна неконкурентна среда, недоверие у инвеститорите, породено от некачествено изпълнени проекти, нисък морал и безотговорност сред някои изпълнители. 

   Въпреки неблагоприятната среда, безкомпромисно следваме установена политика на управление. Работим в тясно сътрудничество с проектантските екипи през целия строително-инвестиционен процес и влагаме в обектите иновативни технологии и сертифицирани строителни продукти от ново поколение. 


Все по-често говорим за навлизане на дуалното образование в средната и висша степен на обучение. Как стои въпросът с подготовката на кадри в строителния бранш? 

   По-тясната връзка между бизнеса и образователните заведения са факторите за икономически растеж, ниска младежка безработица и по-високото заплащане на подрастващите като специалисти в бъдеще. Ученето чрез работа е най-доброто учене, защото спомага за придобиването на практически умения. 

   Липсата на подготовка на висококвалифицирани работници, както вече споменах, е сериозен проблем. Наблюдава се някакъв луфт между поколенията. По-възрастното с умения се заменя от новото, а то не е подготвено в определени области. Много дисциплини са ограничени или отсъстват в образователната програма. Професии като зидар, арматурист, кофражист, заварчик не звучат атрактивно за младите, а са крайно необходими. 

   Това мотивира „Артстрой Груп“ АД да фокусира вниманието си върху младите хора и възможностите им за професионално развитие. За целта провеждаме инициативи, запознаваме ги с детайли и практики от професиите, които упражняваме, стремим се да ги въвлечем в работните дейности. Имаме амбицията да работим посока възобновяване на тези дисциплини и тяхното популяризиране. Наясно сме, че пътят не е кратък, но ние сме готови да вложим усилия, търпение и ресурси в това направление. Промяната, която искаме да усетим в България е възможна чрез децата – тези, които ще създават утре. Разчитаме и на помощта на БСК като наш надежден партньор. 


Как да мотивираме квалифицираните работници да останат да работят в България? Как постигате задържането на кадри във Вашата компания?

   Ако преди работодателите са подбирали своите екипи сред силно конкуриращи се кандидати, то днес, кандидатстващите са тези, които внимателно проучват и избират своя работодател. 

   „Артстрой Груп“ АД успява да привлича професионалисти от страната и чужбина, служители със завършено образование или квалификация в Западна Европа. Задържаме кадрите си чрез постоянно и  целенасочено инвестиране в техните умения и таланти. Провеждаме вътрешни и външни обучения, създаваме условия за професионално и личностно развитие. Стремим се да извеждаме хората от рутината, която се получава през годините работа в една област. Като работодател предприемаме постоянни промени, за да изградим една по-добра среда на работа, защото осъзнаваме, че успехът на нашата компания зависи от духа на нашите екипи.

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Разбрах