Обсъдихме възможностите за сътрудничество с УАСГ


   Управителят на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД инж. Венцислав Кръстев, обсъди с декана на строителния факултет на УАСГ, проф. д-р Фантина Рангелова, възможностите за бъдещо сътрудничество при формиране на практическите умения на бъдещите строители и проектанти. Бяха разгледани възможни територии за съвместни дейности и се договориха бъдещи стъпки за реализиране през новата академична година.

    Работната среща бе организирана от Българска стопанска камара. Петър Денев, зам.-председател на БСК, потвърди готовността на Камарата за съдействие за реалното приложение на германския опит в дуалното обучение.

    За проведената работна среща, прочетете тук: https: //www.bia-bg.com/news/view/25781/

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Разбрах