Отбелязваме Европейската седмица за безопасност и здраве при работа


“Артстрой 1 Кънстракшън“ стартира Европейската седмица с провеждане на обучение по безопасност при работа по електрообзавеждане  Европейската седмица за безопасност и здраве започна на 21-ви октомври и ще продължи до 25-и октомври. Всяка година с особена активност се отбелязва от Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд на ЕС. Темата на кампанията за 2018 – 19 г. е „Здравословните работни места управляват опасните вещества“. Целта е да се повиши осведомеността на значението на управлението на безопаснотта и здравето при работа. Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията разкрива, че опасните вещества се срещат по-често в определени сектори като селското стопанство, производството и строителството.  


„Стартирахме началото на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа с провеждане на целодневно обучение по придобиване на 2-ра квалификационна група по безопасност при работа по електообзавеждане с напрежение до 1000 V. Лицензираната фирма „АС Клуб“ ООД проведе обучителни теоретична и практическа част на 15 работника от „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД на обект Residential Park Lozen, близо София, който към момента компанията ни изгражда. Придобитите знания по време на обучението ще бъдат проверени чрез изпит с оценяване пред комисия от специалисти, а успешно преминалите ще получат удостоверение.”, каза инж. Цветанка Василева, ръководител „Здравословни и безопасни условия на труд“ в „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД. 


За последните две години строително-инженерната компания „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД откри нови работни места, тъй като разшири асортимента си от предлагани услуги и започна строителството на нови обекти в Бургас и София. Като социалноотговорна фирма, в която работят 87 специалисти от различни области на бранша, е фокусирана да повиши колективното съзнание по отношение на здраве и безопасност. Освен, че задълженията й са строго регламентирани в Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, не спира да търси и прилага подобрения в условията на работа сред хората. Усилията на целия управленски екип са насочени към постоянно подобряване на културата по безопасност. 


“Компанията ни е една от малкото фирми в България, оценена и сертифицирана по ISO 45001:2018 - международен стандарт, който определя изискванията на система за управление на здравето и безопасността при работа. Това дава възможност организацията ни да подобри резултатите си при предотвратяване на наранявания, заболявания и да сведе до минимум рисковете за здравето, причинени от условията на работната среда. Следим редица индикатори, между които броят на инциденти с хора и оборудване, обръщаме особено внимание на случаите, близки до инцидент и предприемаме действия за тяхното отстраняване. Като ръководител „Здравословни и безопасни условия на труд“ моята основна задача е превенция на рисковете, грижата за работниците по начин, който да гарантира тяхната безопасност. Нека информираността относно хората, упражняващи изложените на риск и опасни вещества професии се засилва не само през тази Евсропейската седмица за безопасност и здраве при работа. Подобно опасно излагане се случва много по-често, отколкото повечето хора дори осъзнават, а в действителност е възможно на всяко работно място. 
Нека обединяваме усилията си за по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа, нека отговорността да не бъде само върху работодателите, нека и самите ние, служителите, да бъдем лично по-отговорни за собственото си здраве. То е най-ценното ни благо в живота”, допълни инж. Василева.

По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа в целия ЕС и извън него, се провеждат множество събития, конференции, изложби, състезания и обучения за повишаване на осведомеността, медиите са съпричастни и активно отразяват инициативите.  

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Разбрах