Строителен обект La Veranda ще се намира в гр. Китен на първа линия от морския бряг – до Южния плаж на града. Петното на застрояване ще е с неправилна петоъгълна форма. В парцела е предвидена свободна дворна част, която ще бъде озеленена. Застройката ще се състои от полувкопан партер и още четири етажа, като последният е терасовиден и се вписва в изискваните линии на застрояване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Покрив на сградата - плосък, стоманобетонна конструкция, която ще се изолира съгласно указания на проектанта. Отвеждането на дъждовни води ще бъде повърхностно.
  • Постройката ще е масивна, изпълнена по монолитен стоманобетонен начин, с носещи колони, шайби, и плочи от стоманобетон.
  • Външни зидове – тухла с дебелина 25 см. Допълнително ще се полага топлозиолация, съгласно указанията на топлотехническата оценка.
  • Вътрешни зидове – тухла с дебелина 12 см и 25 см. Над и под стоманобетонните плочи при еркерите и терасите и при стоманобетонните колони, греди и пояси ще се положи топлоизолация.
  • Фасада -  минерална мазилка и облицовка от естествен камък, по мостра на проектанта.
  • Парапетите на балконите и френските прозорци - ще се изпълнят от метал.
  • Височината на парапетите - минимум 105 см от кота готов под.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Застроена площ – Партер всичко = 762,17 кв.м

                                Партер вкопано = 377, 80 кв.м

                                Партер чисто = 384, 37 кв.м

Застроена площ – Етаж 1 = 800 кв.м

Застроена площ – Етаж 2 = 806,88 кв.м

Застроена площ – Етаж 3 = 806,88 кв.м

Застроена площ – Етаж 4 = 766 кв.м

Разгъната застроена площ всичко с вкопани = 3942 кв.м

Разгъната застроена площ (РЗП) = 3564,20 кв.м

  В рамките на имота ще бъдат осигурени паркоместа, достатъчно за обслужване капацитета на сградата. По проект главният вход ще е от северозапад на постройката. До главния вход ще бъде изградено голямо стълбище, което ще отвежда до полувкопания партер и нагоре към останалите етажи и покрив. Стълбището ще бъде повито двураменно и вписано в ротонда, която ще се извисява над покрива като архитектурен елемент. До вторестепенния вход също ще има двураменно стълбище, отвеждащо както надолу, така и нагоре до терасовидния етаж. Във всеки от входовете са предвидени асансьори, със спирки на етажните площадки, обслужващи всички етажи.

Галерия

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Разбрах