Политика за защита на личните данни

Администратор на личните данни:

„Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД, наричан по-долу Администраторът.

Данни за връзка:

Email: office@artstroyconstruction.eu

Mob.: +359 887 835 880

Седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, ул. Александровска 98, ет.1

Контакти на длъжностното лице по защита на личните данни на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД.

ПИСАР ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД

гр. София, ул. Христо Белчев 3

тел: 0897 666654

e-mail: dpo@artstroy.eu


Информация за Комисията за защита на личните данни:

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  Сигурността, правилното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД и нашите потребители. Затова за нас е важно те да разберат как и защо обработваме тяхната лична информация. 

  Администраторът на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. С прилаганата политика за защита на личните данни Администраторът зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни. С използването на CRM система и полагането на мерки за защита на нашето он- и офлайн съдържание ние гарантираме, че сме взели мерки срещу неправомерното обработване на ЛД данни, които получаваме. Използваме съвременни технологии и защити, за да предоставим сигурност и минимизиран риск.

  Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД . Тя  не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас - нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и защо. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД.

  Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД или друго дружество от групата на „Артстрой Груп“ събира и обработва от запитвания на този сайт и във връзка с услугите, които предлага. Събирането и обработването на личните Ви данни се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за този уеб сайт или приложенията му, както и профилите в социалните медии, към който има препратки в този сайт и са собственост на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД.

Как събираме лични данни:

На сайта на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД има един директен начин за събиране на лични данни:

  За да можем да обработваме Вашите запитвания, са ни необходими лични данни - две имена и контактни данни - изискване на CRM системата, с която работим. Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас. Ако отбележите, че искате да получавате информация от нас чрез имейл, в специално поставеното поле, ние ще Ви изпращаме информация по имейл, но не повече от 2 пъти месечно. За целта Вие трябва да сте отметнали, че сте съгласни да получавате такава информация. 

Моля, имате предвид, че Винаги можете да се откажете да получавате имейли от нас!

С каква цел събираме личните Ви данни:

Какви данни обработваме:

 Обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация за лицата – номер, име и фамилия, имейл. Предоставянето на ЛД е напълно доброволно и не ограничава потребителя да разглежда съдържанието на нашия сайт. Всеки път, когато Вие като потребител отворите нашата уеб страница и всички под страници и менюта, ние получаваме информация под формата на информационен протокол. На нашия сайт има поставени маркери на Facebook, Google Adwords, Google Analytics, CRM система, която използваме. Тези маркери и информацията събирана от сайта ни дават информация за:

При обработка на Вашите лични данни (ЛД) ние спазваме следните принципи:

Колко време ще съхраняваме ЛД на потребителя и всеки изпратил запитване или регистрирал се на текущия сайт: 

„Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години. Ако лицето има сключен договор с някое от дружествата на „Артстрой Груп“ неговите лични данни се използват до изтичане на сроковете за обработка на ЛД, съгласно договора и законодателството, освен ако няма основателна законова причина да се пазят за по-дълъг период ЛД на лицето.

  Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД, на потребителите или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Обработка на Вашите лични данни:

  Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели. Вашите лични данни се съхраняват в CRM система, която отговаря на приложимото национално и европейско законодателство. Тази система се подлежи на обработка само от оторизирани от „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД длъжностни лица.

Данните, които получаваме от вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

Линкове към уеб страници част от групата и други уеб страници на наши партньори

 Нашата уеб страница съдържа линкове към други уеб страници на други фирми собственост на „Артстрой Груп“ и е възможно да има препратки към наши партньорски фирми, с които работим. Политиките за защита на ЛД важат само за този сайт. Всеки сайт, който е собственост на „Артстрой Груп“ има собствени политики за защита на ЛД. Нашите партньорски сайтове администрират самостоятелно, притежаваните уеб страници. „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД не носим отговорност за други уеб страници, различни от https://artstroyconstruction.eu. Общите условия и защитата на ЛД са само за лендинг/целевите страниците собственост на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД и този сайт. Ние не носим отговорност за съдържанието на другите уебсайтове и Ви молим да обръщате внимание на тяхното съдържание. Отговорност за каквито и да е нарушения и злоупотреби носи само доставчикът на уеб страницата към която сте били пренасочени.

Уеб услуги, които използваме

Google Analytics и Google Adwords

  Уеб услуги, предлагана от Google, Inc ("Google").
Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.
Двете платформи за уеб услуги функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Можете да настройте браузера си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настройте сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.

Google Ads (можете да промените настройките си и да не Ви бъдат показвани реклами от тук!) ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.

  През последните месеци от Google предприеха значителни мерки, за да осигурят сигурност при оперирането с ЛД съгласно GDPR, за да продължим да използваме платформата съгласно новите правила, които се въвеждат 25/05/2018 г. Според Споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предприе редица мерки, за да отговори на влизащата в сила директива.

Facebook и Instagram

Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа Facebook и Instagram. Двете платформи са собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Когато влезете през фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Faceobook & Instagram ремаркетинг, за да ви показваме наши реклами, на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc. За повече информация, посетете страницата на Facebook, свързана с политиката им за защита на ЛД тук!

Какви са вашите права?

  Вие можете да поискате да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. По всяко време можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат забравен. За целта изпратете имейл на нашия ДПО, на контактите посочени в началото на тази страница.

 Ако сте дали съгласие, имате право по всяко време да се откажете от него. В този случай следва да използвате опцията за отказ, предоставена в края на всеки имейл или като пишете на dpo@artstroy.eu.


ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ


Какво представляват „бисквитките”

  “Бисквитките” или “Cookies” на английски, представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете, който посещавате до компютъра или устройството на посетителя. Ролята на тези малки файлове е да събират информация за използването на сайта от потребителя с цел да бъде разпознаван и да се подобри функционалността на сайта и работата с него. Чрез този тип разпознаване на посетителите, посетил уеб сайта, дадения посетител не може да бъде идентифициран лично. Информацията, която събират „бисквитките“ най-често включва:

  Повече информация какво представляват бисквитките, можете да разгледате на: http://www.allaboutcookies.org/.

  За да може сайтът на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД  да работи коректно, да Ви е приятно да работите с него ние използваме „Бисквитки“. Посещавайки нашия сайт Ви се отваря попъп, който Ви предупреждава, че използваме „Бисквитки“ и Вие трябва да се съгласите, за да използвате нормално нашия сайт.

Бисквитки, които използвам:

Използваме тези бисквитки, за да запомним Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да вкарвате данните си за регистрация, които вече въвели веднъж. Винаги можете да настроите браузера си да не пази тази информация. Също така използваме информацията от тях, за да събираме информация за начина, по който използвате нашия сайт с цел да го подобрим;

Бисквитки на Google Analytics

  Използваме този тип бисквитки, за да следим посещаемостта на нашия сайт. Благодарение на тях ние анализираме доколко нашите потребители работят лесно със сайта ни, каква е преобладаващата ни таргет група и колко посещения получаваме на ден. Тези бисквитки не ни дават обща информация за всички посетители, но не ни разкриват Вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. 

Бисквитки на Microsoft Dynamics 365

  От този тип бисквитки полочваме общи данни за анонимни посетители на сайта и страниците в сайта ни; операционната система, която бива използвана; типът устройство; кой наши вече регистрирани клиенти посещават отново нашия сайт и кои страници са посетили; откъде са посещенията – Google, Facebook или друг референтен източник.

Бисквитки от трети страни - Facebook и Google

 Използваме тези бисквитки, защото ни дават информация за това как сте използвали нашия сайт и да могат да бъдат задействани наши реклами, на база на съдържанието, което сте разглеждали. Те не съхраняват Вашите ЛД. 

Рекламни бисквитки

Използваме рекламни бисквитки, когато например:

  Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Как да изтриете бисквитките си и да забраните тяхното събиране:

  Вие изберете дали да приемете бисквитките. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява за бисквитки. Тази настройки Ви позволява да отказвате и приемате бисквитки. Можете да настройте браузера си да отхвърля всички бисквитки. Разберете как да направите това като посетете aboutcookies.org. 

Важно!!! Имайте предвид, че дезактивирането на бисквитките в браузъра Ви може да наруши начина, по които сайта ни функционира и Вие да не можете да се възползвате от пълната му функционалност. 

  Всички бъдещи промени в нашите „Общи условия“, Политиката за „Защита на личните данни“ и „Политиката относно Бисквитките“ могат да бъдат променяни, допълвани и актуализирани. Запазваме си правото да извършим промени тогава, когато счетем за необходимо. Всички промени ще бъдат нанасяни в страниците на съответната политика. Всяка актуализирана политика влиза в сила в момента на публикуване. Ако сте регистриран потребител на нашия сайт, промените влизат в двуседмичен срок след публикуването на сайта ни. 

За да функционира нормално сайта, използваме малки файлове с данни наречени бисквитки. Повече информация Разбрах