Art Office Centre e aдминистративно-търговската сграда, намираща се в центъра на град Бургас, в непосредствена близост до Бургаски окръжен съд.

Сградата е с модерен дизайн със застроена площ 234,31м2, и разгъната застроена площ  1250.31 м2. Състои от две секции ( източна и западна), свързани с обща сутеренна част – игрална зала с кафе, общ партер. 

Източната секция има пет етажа и подпокривен етаж с общо 12 (дванадесет) броя офиси.

Западната секция се състои от четири етажа и тавански етаж с общо 3 (три) офиса, на втори етаж – една амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, и трети етаж – една амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ.


ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

•    Застроена площ – 234,31 m2
•    Разгъната застроена площ – 1250,31 m2
•    Застроен обем източна секция – 2010,53 m3
•    Полезен обем източна секция - 1921,17 m3
•    Застроен обем западна секция - 1231,86 m3
•    Полезен обем западна секция – 1154,28 m3
•    Брой етажи източна секция – 7
•    Брой етажи западна секция – 6
•    Надземни източно тяло – 6
•    Надземни западно тяло – 5С

ТИП КОНСТРУКЦИЯ:
Носещата конструкция е стоманобетонова с монолитно изпълнение – скелетно гредова с носещи колони, греди и плочи.
•    Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа :

VII степен сеизмична устойчивост

•    Граници (степен) на пожароустойчивост и дълготрайност на строежа:
I степен пожароустойчивост


ИНСТАЛАЦИИ:

•    Сградни ВиК инсталации;
•    Сградни Ел. инсталации- мълниезащитна инсталация, осветителна и силова инсталации;
•    Звънчево-домофонна инсталация;

Сградата е комбинация от отлично местоположение, техническа инфраструктура, приятна околна среда и високо качество на строителство. Това е, и мястото от където се осъществява цялостната дейност по организация и координация на фирмата. Тук, можете да получите подробна информация за всички наши имоти, и индивидуалното отношение към всеки клиент.
 

Gallery

More Projects

For a normal site functioning, we use small files called cookies. More info Got it